Freedom Of Information Act ehk teabevabaduse seadus on 1966. aastal USAs vastu võetud seadus, mille alusel on USA kodanikel õigus valitsusasutustel välja nõuda dokumente, mis ei ole salastatud. Tom Secker ja Matthew Alford vaatasid läbi tuhanded uued dokumendid, mis avaldati teabevabaduse seaduse raames.  

Dokumentidest avaldub, et nii USA Keskluureagentuur kui ka Pentagon on pikka aega filmitööstusel silma peal hoidnud ning filmide sisu ja neid puudutavate teemade käsitlust oluliselt mõjutanud. Riik sekkus sisusse siis kui mõni film oli näiteks Pentagoni suhtes liialt kriitiline, misjärel muudeti see mahedamaks. Selline tegevus tõstatab erinevaid küsimusi, kuidas ja mil viisil Hollywoodi filmid inimesi mõjutavad ja riiklikku propagandat edasi annavad. 

Alljärgnevalt saate põhjaliku ülevaate sellest, kuidas on tuntud Hollywoodi filme mõjutanud nii Pentagon, NSA, CIA kui ka USA kaitseministeerium.