Youtube'i kanalis Channel Criswell Extra ilmus väga huvitav videoanalüüs dialoogist. Põhifilmiks on valitud David Fincheri suurepärane "Sotsiaalvõrgustik" ("The Social Network"), kuigi analüüsi jaoks tuuakse välja ka mitmed teised filmid.

Autor soovitab asjast huvitatutel lugeda ka järgnevaid raamatuid ja artikleid: "Screenplay: The Foundations of Screenwriting", "The Art of Dramatic Writing", "Writer's Journey: Mythic Structure for Writers" ja Thescriptlab.com.